Sv. Janez Krstnik v Sp. Besnici

Podružnica – Sveti Janez Krstnik

Po umetniški vrednosti se župnijska cerkev ne more primerjati s starejšo in dobro ohranjeno cerkvijo Janeza Krstnika v Sp. Besnici. Ta je omenjena že leta 1456 v pismu brižinskega škofa Ivana. Nato se omenja spet dobrih sto let pozneje, ko je na kresni dan, 24. junija 1542, obiskal Sp. Besnico ljubljanski škof Frančišek Kazijanar, ki je cerkev posvetil. Morda je bila takrat deležna večje obnove. Žalostni časi reformacije so odmevali tudi v spodnjebesniški cerkvi. Vizitacija ljubljanskega škofa Rajnolda Skarlichija 29. avgusta 1631 pove, da je bila cerkev zelo zanemarjena, zato je škof ukazal cerkev obnoviti, stranski oltar pa zaradi dotrajanosti podreti.

Cerkev je zidana v gotskem slogu, o čemer priča še danes obokan in poslikan gotski prezbiterij. Leta 1755 so prizidali zakristijo in zvonik. Prvotno je imela raven, kasetiran in poslikan lesen strop, ki so ga leta 1843 zamenjali z banjastim obokom.

spodnja_besnica006-large

Prvotno je bil v zvoniku le en zvon. Leta 1764 so kupili drugega in leta 1776 še tretjega. Zvonovi niso bili najbolje uglašeni, zato so leta 1897, dve leti po ljubljanskem potresu, kupili stare zvonove iz cerkve sv. Jakoba v Ljubljani, ki je takrat dobila nov zvonik in nove zvonove. Žal sta dva postala žrtev prve svetovne vojne. Leta 1921 so Spodnjebesničani kupili na Jesenicah dva nova železna zvonova.

Cerkev je velik kulturni spomenik, s starodavnimi freskami in baročnimi oltarji. Glavni, »zlati« oltar in s sliko Janeza Krstnika, ki je delo Marka Layerja, očeta bolj znanega Leopolda, ki je naslikal brezjansko Marijo, je iz leta 1697. Od starega gotskega oltarja je ohranjena glava Janeza Krstnika (»Caput in disco«, glava na pladnju), ki ji umetnostni zgodovinarji pripisujejo čas nastanka okrog leta 1470 in je edini ostanek nekdanjega gotskega oltarja. Kopijo hrani tudi Muzej krščanstva v Stični. Prvi stranski oltar sv. Družine je iz leta 1666, drugi, posvečen sv. Križu, pa je iz začetka 18. stoletja. Podobe križevega pota sodijo v Layerjevo podobarsko delavnico in imajo napise v stari slovenščini.