O župniji

Kratka zgodovina Besniške župnije

V cerkvenem pogledu je besniško ozemlje več stoletij spadalo v šmartinsko pražupnijo. Prve želje po lastni župniji so se pojavile, ko so v Šmartinu zgradili novo cerkev. Stara je stala na sedanjem križišču pred starim savskim mostom v Kranju. Besnica je leta 1779 postala podvikariat. Takratni vikar Frančišek Grošelj je ljudi navdušil in tudi sam prispeval veliko finančnih sredstev za zidanje nove cerkve in kljub mnogim nasprotovanjem mu je uspelo.

Besniška cerkev je postala župnijska 18. aprila 1901 in prvi besniški župnik je postal dotedanji besniški duhovnik Frančišek Pokorn. Na spominski plošči, postavljeni ob 700. obletnici prvega zapisa krajevnega imena, so zapisana imena osmih podvikarjev in vikarjev, ki so delovali v tej župniji. V besniški župniji je v zadnjih 400 letih rodilo trinajst duhovnikov in več sester redovnic.

Šola in kultura

Ne moremo tudi mimo vloge šole in kulture, ki bogati življenje tukajšnjih prebivalcev. Začetke šole zasledimo že v času, ko je bila Besnica še šmartinska podružnica in so hodili šmartinski kaplani sem poučevat otroke. Ko je Besnica postala samostojna in je imela svojega duhovnika, je on prevzel to nalogo. Pomagal mu je tudi cerkovnik. Šola je bila na mestu sedaj opuščene mežnarije. Leta 1879 so zgradili v Čepuljah novo šolo, ki je služila svojemu namenu skoraj sto let. Ko so jo porušili, so vhodni portal vzidali v novo zakristijo pri farni cerkvi. Kot velik sad dela šole in Cerkve lahko štejemo ustanovitev Prosvetnega društva pod vodstvom takratnega župnika Frančiška Pokorna. Sad, ki še po sto letih rojeva sadove.

Naša lokacija

Župnija Besnica leži zahodno od Kranja. Do nas vodi pot iz Kranja, 7 kilometrov po slikoviti besniški dolini.

Fotoutrinki