Poslanstvo

Smo cerkveno občestvo – verniki, ki se trudimo za povezanost med seboj ter za sodelovanje v dobrem.
Pod vodstvom župnika in ob različnih talentih vseh želimo napredovati v svetosti in v odnosu z Gospodom.

Kot župnijska skupnost smo del Ljubljanske nadškofije in preko nje del vesoljne katoliške Cerkve. Navdihujejo nas Sveto Pismo ter zakramenti, po katerih nam prihaja Bog blizu in nam naklanja svojega Sv. Duha, ki nas spodbuja ter usmerja v našem vsakdanjem življenju.

Vabimo vse, ki iščejo Boga in svoje mesto v svetu, da se nam pridružijo in s svojimi talenti pomagajo sooblikovati prijetno okolje, kamor bomo vsi radi prihajali in iz njega odhajali domov pomirjeni ter zadovoljni.

Za prejem zakramentov in zakramentalov (blagoslovi, …) se oglasite v župnišču pri župniku. Pri njem se lahko dogovorite tudi za molitve in naročila svetih maš.

V župniji poleg verouka potekajo tudi srečanja zakonskih skupin, molitvena srečanja, srečanja branja in razlaganja Božje besede, srečujejo se pevski zbori in seveda prepevajo pri mašah, srečujejo se različne starostne skupine ljudi, tudi animatorji oratorija, vsako leto izvedemo Trikraljevsko akcijo in poletni oratorij, tudi na romanja gremo, …. V župniji so tudi skavti, ki hodijo na srečanja izven župnije. Imamo tudi dobre pritrkovalce, ki so se že udeleževali različnih dogodkov izven župnije in tako ponesli dobro ime v širši svet.

Veseli smo, da se veliko število ljudi da na razpolago in prispeva s svojimi sposobnostmi za skupnost in dobro počutje v njej.

Ključarji skrbijo za cerkve, člani in članice ŽPS (župnijskega pastoralnega sveta) pa skupaj z župnikom načrtujejo dogodke in potem tudi pomagajo pri njihovi izvedbi.
Za dobro počutje v župniji je pomembna tudi pomoč pri čiščenju prostorov in vsaka ostala pomoč, ki jo ponudijo člani in članice župnijske skupnosti.

V kraju želimo sodelovati z vsemi dobro mislečimi ljudmi in vzpostavljati pogoje za spoštljivo sobivanje.

Župnija je imela do sedaj različne župnike in tudi različne farane. Različno so se tudi sprejemali in spoštovali, včasih pa žal samo slabo tolerirali ali pa še to ne …

Vsak je enkraten, od Boga ljubljen in Zanj dragocen. Vsak ima svoje talente in sposobnosti. Želimo si, da bi bilo pri vseh veliko dobrohotnega sprejemanja različnosti in veliko iskrenega truda za spoštovanje in povezanost.

zgornja_besnica006-large
zupnik-besnica-2020