Oznanila, 31.3.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

30.3., velika sobota; še ob 14:00 in 15:30 molitev pri Božjem grobu in blagoslov jedil; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 + Janez Gorjup, obl., in ostali ++ Gorjup; DAROVANJE;
31.3., VELIKA NOČ; ob 6:00 procesija in sv. maša za farane; ob 10:00 + Jože Knific, obl.; (obakrat DAROVANJE);
1.4., ponedeljek v velikonočni osmini; NI VEROUKA; ob 10:00 (+ Valentin Sušnik, obl.; ++ Nace Šernek, mama Angelca Pikš in ata Ivan)*;
2.4., sv. Frančišek Paolski, puščavnik; ob 7:00 (po namenu)*; ob 15:30 pogreb + Ivane Kavčič, roj. Mohorič; Na Vidmu 61;
3.4., sv. Rihard, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Ciril Papler, 30. dan;
4.4., sv. Izidor Seviljski, škof; ob 7:00 (po namenu)*;
5.4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik; 1. petek; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Marjan Papler, obl.;
6.4., sv. Irenej iz Srema, škof; 1. sobota; po 9:00 bom obhajal starejše; ob 19:00 ++ Vinko in Dragica Brenkuš; puščica za semenišče;
7.4., 2. velikonočna-bela-nedelja Božjega usmiljenja; ob 7:00 + Franc Klemenčič, obl., in ostali ++ Boltovi; ob 10:00 ++ starši Bogataj in Dolinar; (obakrat puščica za semenišče);

OKLIC: Fajfar-Žonta

434370243_395882399872187

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.