Vabilo k vpisu v novi veroučni razred

Vabilo k vpisu v novi veroučni razred

Spoštovani, vabimo k vpisu v nov veroučni razred (eden od staršev/izjemoma stari starš/ in veroukar), ki bo v četrtek, 31.8., med 15:00 in 18:45.
Knjige, DZ in liturgični zvezki bodo na voljo le na dan vpisa. Če ima kdo že knjigo za konkretni razred, naj jo prinese s seboj na vpis, da vidimo, ali je ustrezna.

Prosim, da obvestilo o vpisovanju prenesete tudi tistim staršem, ki lahko letos vpišejo svoje otroke v 1. razred. Oni naj imajo s seboj družinsko knjižico oziroma krstni list.
Imeli pa bomo zraven tudi krstno knjigo, tako, da bomo tudi tam lahko dobili podatke za otroke, krščene v besniški župniji.
Cene veroučnih knjig in DZ 2023/24:
1. razred 13 eur;
2. razred 13 eur;
3. razred 13 eur;
4. razred 15 eur;
5. razred 15 eur;
6. razred učbenik 10 eur + DZ 8 eur;
7. razred učbenik 10 eur + DZ 8 eur;
8. razred PRIDI SV. DUH 12,50 eur;
9. razred PRIDI SV. DUH 12,50 eur;

Vsi veroučenci morajo imeti tudi liturgični zvezek: cena 4 eur;

Na osnovi navodil nadškofije in dekana dekanije Kranj bo vsaka družina prispevala za stroške verouka 20 eur za prvega otroka in 10 eur na vsakega naslednjega otroka. V kolikor prispevka ne zmorete, se pogovorite z menoj.

Z dejanjem vpisa v (novi) veroučni razred soglašate z uporabo osebnih podatkov za potrebe veroučnega procesa in z objavo morebitnih fotografij in posnetkov za potrebe poročanja o župnijskih ter veroučnih dejavnostih.

Veroučne ure bomo pričeli s ponedeljkom, 4.9., po urniku, ki bo na voljo ob vpisovanju. Za morebitne posebne dogovore glede obiskovanja veroučnih ur se dogovarjajte izključno z menoj ob osebnem obisku. Komunikacija preko mailov ali telefona za to ni primerna. Kateheti ne morejo sprejemati odločitev glede posebnih dogovorov.
Hvala za razumevanje.

Sv. maša za blagoslov novega veroučnega leta bo v nedeljo, 3.9., ob 10:00.

Lep pozdrav. Igor Jereb, župnik

Foto: splet