Kristus kralj vesoljstva – 20.11.2022

Kristus kralj vesoljstva - 20.11.2022

SVETE MAŠE:

19.11. ob 19:00 + Marijan Starman (otroci)
20.11. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA ob 7:00 za farane
20.11, KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA ob 10:00 v zahvalo za 60 let skupnega življenja (Jože in Ljudmila Bertoncelj)-pojejo vsi zbori-po sv. maši bo pogostitev za pevce ob prihajajočem godu sv. Cecilije; sodelovali bodo tudi skavti;
21.11. ob 19:00 + Slavka Šubic, ++ policisti in policistke ter uslužbenci MNZ
22.11. ob 7:00 + Marijan Starman (sosedje)
23.11. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Rezka Čadež
24.11. DOMA NI SV. MAŠE
25.11. ob 19:00 (++ Janez in Katarina Knific, + Frančiška Bešter, 7. dan)*
26.11. SB ob 19:00 + Ivo Jereb
27.11., 1. adventna nedelja-nedelja Karitas ob 7:00 za farane
27.11., 1. adventna nedelja-nedelja Karitas ob 10:00 + Marijan Starman (družina Rihtaršič)

Ob pogrebu + Frančiške Bešter so za dve sv. maši darovale Blaščeve.

Ministrantom čestitamo za osvojeno 1. mesto na škofijskem ministrantskem kvizu v kategoriji mlajših ministrantov.

V sredo, 23.11., bo po sv. maši srečanje ŽPS-ja.

V soboto, 26.11., se bo ob 19:00 v župniji Kranj-Šmartin začela šola za animatorje. Vodili jo bodo salezijanci. Od nas gre 9 animatorjev.

Hvala za vse darove, ki jih namenjate za cerkvene potrebe in se priporočamo.

Pod korom si na mizici lahko vzamete Marijanski koledar za 2023 in tudi misijonske koledarčke.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 26.11., čez dan.