Cvetna nedelja – 24.3.2024

Cvetna nedelja - 24.3.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

23.3., liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja; JAM (izredno) ob 16:00 + Franjo Šilc; ob 17:00 1. srečanje animatorjev za Oratorij 2024; SB ob 19:00 + Janez Bešter in vsi ++ Jožkovi; ob 20:30 srečanje Zakonske skupine;
24.3., Cvetna nedelja; blagoslova zelenja zunaj cerkve; ob 7:00 za farane; ob 10:00 + Marija Lotrič;
25.3., sv. Prokop Češki, opat; SPOVEDOVANJE VEROUKARJEV; ob 19:00 + Milan Miklavčič (sosedje); + Milan Miklavčič (sosedje);
26.3., sv. Evgenija, mučenka; ob 7:00 (po namenu)*;
27.3., sv. Gelazij, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Anton Puščenik, obl.;
28.3., veliki četrtek; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 + Franc Strel;
29.3., veliki petek; ob 15:00 križev pot; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 obredi velikega petka;
30.3., velika sobota; ob 7:00 molitev pri Božjem grobu in blagoslov ognja; ob 10:00, 14:00 in 15:30 molitev pri Božjem grobu in blagoslov jedil; ob 19:00 + Janez Gorjup, obl., in ostali ++ Gorjup; DAROVANJE;
31.3., VELIKA NOČ; ob 6:00 procesija in sv. maša za farane; DAROVANJE; ob 10:00 + Jože Knific, obl.; DAROVANJE;

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.