Binkošti – 19.5.2024

Binkošti - 19.5.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

17.5., sv. Jošt, puščavnik; ob 19:00 (po namenu)*;
18.5., sv. Janez I., papež; ob 19:00 + Martin Sušnik, obl.;
19.5., BINKOŠTI; ob 7:00 + Jože Knific in + Tončka Šink, obl.; ob 10:00 Prvo sv. obhajilo (+ Janko Mohorič, obl.; Pegam Marjan, 30. dan)*;
20.5., Marija, Mati Cerkve-binkoštni ponedeljek; birmanska tridnevnica (BTD); ob 16:40 srečanje katehetov; ob 18:00 srečanje z birmovalcem; ob 19:00 + Ivo Jereb in + Slavka Šubic; ++ Pretnar in Papler ter vse pozabljene duše;
21.5., sv. Timotej, diakon; ob 7:00 za farane; ob 18:00 šmarnice v ŽC;
22.5., sv. Julija, mučenka; BTD; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Marija in Jože Šolar (Kajžova)-Nemilje;
23.5., sv. Evtihij, opat; BTD; ob 19:00 + Marjan Šifrer;
24.5., Marija, pomočnica kristjanov; ob 19:00 + Alojz Bešter, obl.;
25.5., sv. Beda Častitljivi, duhovnik; SB ob 19:00 + Alojzij Štern, obl. DAROVANJE;
26.5., nedelja Sv. Trojice; ob 7:00 + Štefan Ošlaj, st. DAROVANJE; ob 10:00 Sv. birma + Magda Bertoncelj, obl. DAROVANJE (zaradi praktičnosti bomo darove pobrali izjemoma kar s puščico);

Lahko naročate sv. maše za mesec julij.