7. velikonočna nedelja – 21.5.2023

7. velikonočna nedelja - 21.5.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

20.5., sv. Bernardin Sienski, duhovnik; SB ob 19:00 + Franc Okorn, obl., in Marija Okorn ter Milka Okorn; ob 17:00 vaje za 1. obhajilo v župnijski cerkvi;
21.5., 7. velikonočna n.-nedelja sredstev družbenega obveščanja; ob 7:00 + Tončka Šink-Jelenčeva;
21.5., 7. velikonočna n.-nedelja sredstev družbenega obveščanja; ob 10:00 (++ Obedovi; + Štefan Ošlaj, st.)*-1. obhajilo;
21.5. bo ob 17:00 srečanje animatorjev za oratorij;
22.5., sv. Emil, mučenec; 19:00 + Janko Mohorič, obl.; ++ Marija in Jožef Šolar (Kajžova), obl.
23.5., sv. Evtihij, opat; ob 7:00 za farane; ob 18:00 šmarnice v župnijski cerkvi;
24.5., Marija, Pomočnica kristjanov; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Alojz Bešter, obl.; + Alojzij Štern)*
25.5., sv. Gregor VII., papež; ob 7:00 (po namenu)*; ob 18:00 šmarnice v župnijski cerkvi;
26.5., sv. Filip Neri, duhovnik; ob 19:00 (+ Franc Katrašnik, obl.; + Marjan Šifrer)*
27.5., bl. Alojzij Grozde, mučenec; SB ob 19:00 za blagoslov pri delu (DAROVANJE)
28.5., BINKOŠTI; ob 7:00 za farane (DAROVANJE)
28.5., BINKOŠTI; ob 10:00 + Magda Bertoncelj, obl. (DAROVANJE)

Molimo za prvoobhajance in njihove starše, da bodo res osebno ter tudi kot družina doživeli slovesnost 1. obhajila.

Lahko naročate sv. maše za meseca julij in avgust.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 27.5.2023, čez dan.