5. postna – tiha – papeška nedelja – 17.3.2024

5. postna - tiha - papeška nedelja - 17.3.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

17.3., ob 7:00 + Milan Miklavčič (Lotričevi); Sv. Jošt ob 11:30 za farane (ob 9:00 začetek križevega pota (KP) od bivše pekarne do vrha Sv. Jošta ob na novo postavljenih postajah KP);
18.3., sv. Ciril Jeruzalemski, škof; ob 19:00 ++ Štularjevi; v zahvalo (I);
19.3., sv. Jožef, Jezusov rednik; ob 7:00 + Slavka Šubic;
20.3., sv. Martin iz Brage, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Ivana Skvarča; + Iztok Eržen, obl.)*;
21.3., sv. Serapion, škof; ob 7:00 (po namenu);
22.3., sv. Lea, spokornica; ob 19:00 + oče Franc Berce; ob 19:40 srečanje ŽPS-ja in ključarjev; popoldne možnost spovedi v župnijski cerkvi v Kranju;
23.3., liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja; JAM (izredno) ob 16:00 + Franjo Šilc; ob 17:00 1. srečanje animatorjev za Oratorij 2024; SB ob 19:00 + Janez Bešter in vsi ++ Jožkovi; ob 20:30 srečanje Zakonske skupine;
24.3., Cvetna nedelja; blagoslova zelenja zunaj cerkve; ob 7:00 za farane; ob 10:00 + Marija Lotrič;