44. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

44. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

Prosimo, da se držite navodil, ki veljajo.

Pogoj za vstop v cerkev je PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Ob dokazilu imejte s seboj tudi osebni dokument. PCT morajo v cerkvi izpolnjevati vsi udeleženci, starejši od 12 let.

Za veroukarje in dijake od 17.11. naprej kot dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT velja negativni test pri testiranju s testom HAG za samotestiranje, ki ga za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa opravijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. Dokazilo v ustrezni obliki naj imajo s seboj ob vstopu v cerkev in pri veroučnih urah.

Pravila nam nalagajo preverjanje. Hvala za razumevanje.

Število udeležencev bomo spremljali. Lepo dobrodošli in bodimo odgovorni.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

SVETE MAŠE:

19.11. ob 19:00 ++ starši Rebselj in Brenkuš, obl.
20.11. ob 19:00 ++ Frančiška in Valentin Sušnik
21.11. ob 7:00 za farane
21.11. ob 10:00 (+ Lovro Udir, za zdravje)*
22.11. ob 19:00 + Miha Prosen (Jožkovi), za vse žive in ++ pevce
23.11. ob 7:00 (po namenu)*
24.11. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Franc Strel, obl.
25.11. ob 7:00 ++ Valančič in Mohorič
26.11. ob 19:00 (++ Dani in Silva Zupan, + Drago Hočevar, 30. dan)*
27.11. ob 19:00 + Marija Klemenčič in ++ Boltovi
28.11. ob 7:00 ++ Špančevi
28.11. ob 10:00 ++ Frančiška Pogačnik in Marija Pintar

K sv. mašam so veroukarji in njihovi starši lepo dobrodošli tudi čez teden. Takrat bodo lahko dobili tudi liturgični listek za nedeljo. Skozi zakristijo pridejo veroukarji skupaj s starši.

Verouk poteka po urniku v ponedeljkih. Vstop v učilnice brez maske ni dovoljen.

Lahko darujete za sv. maše v januarju 2022.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr ali osebno). Hvala za vsak vaš dar.