4. postna nedelja – 19.3.2023

4. postna nedelja - 19.3.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

18.3., sv. Jožef, Jezusov rednik; ob 19:00 ++ Jeralovi; ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
19.3., 4. postna nedelja; ob 7:00 za farane
19.3., možnost za spoved med 9:15 in 9:55
19.3., 4. postna nedelja; ob 10:00 ++ Štularjevi
20.3., sv. Kutbert, opat; ob 19:00 + Marija Lotrič (Jelenčevi); ++ Trebar in Jereb
21.3., sv. Serapion, škof; ob 7:00 + Janez Balanč (nečak Branko)
22.3., sv. Lea, spokornica; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Meta, Egidij in Milica Papler
23.3., sv. Jožef Oriol, duhovnik; ob 7:00 + Marijan Starman (sosedje)
24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica; ob 19:00 + Janez Bešter, obl., in ++ Jožkovi
24.3. bo ob 19:00 na Kokrici postno dekanijsko srečanje mladih; Gost bo duhovnik Robert Friškovec, vikar v zaporih oz. v pravosodju. Pričetek bo v cerkvi. Vabimo, da bi se mladi srečanja udeležili.
25.3., Gospodovo oznanjenje; postno romanje-DOMA NI SV. MAŠE
26.3., 5. postna nedelja-tiha; ob 7:00 za farane
26.3., 5. postna nedelja-tiha; ob 10:00 + Frančiška Bešter (domači)
26.3. ob 17:00 bo srečanje oratorijskih animatorjev. Prosimo, da se srečanja udeležijo vsi, ki želijo letos kot animatorji sodelovati na oratoriju.

Še vedno se lahko prijavite na postno romanje. Na voljo je še 9 mest.

Lahko naročate sv. maše za mesec junij.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 25.3.2023, čez dan.