4. postna nedelja – 10.3.2024

4. postna nedelja - 10.3.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

9.3., sv. Frančiška Rimska, redovnica; ob 19:00 ++ Marija in Alojz Bešter;
10.3., 4. postna nedelja; ob 7:00 ++ Janez in Neža Potočnik; ob 15:30 Tabor-Podbrezje: za farane (najprej križev pot) – vabljeni smo farani župnij Predoslje, Preddvor, Križe in Besnica;
11.3., sv. Benedikt, škof; ob 19:00 ++ Oretovčevi; ++ Rozalija in Avguštin Udir; ob 19:30 Svetopisemska skupina;
12.3., sv. Inocenc I., papež; ob 7:00 (po namenu)*; Molivci štirih delov rožnega venca vabijo na molitev ob 18:00 v župnijsko cerkev. Namen molitve bo “Za koga moliš ti?” Postni čas je priložnost, da si podarimo tudi molitev. Molili bodo tudi po osebnem namenu in za srečno zadnjo uro. Pridruži se jim.
13.3., sv. Kristina, mučenka; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Anica in Ivan, obl., Okorn;
14.3., sv. Matilda, kraljica; ob 7:00 + Ciril Papler, roj. dan;
15.3., sv. Placid, redovnik; ob 19:00 za zdravje;
16.3., sv. Herbert, škof; DOMA NI SV. MAŠE – župnijsko romanje;
17.3., 5. postna – tiha – papeška nedelja; ob 7:00 + MIlan Miklavčič (Lotričevi); Sv. Jošt ob 11:30 za farane (ob 9:00 začetek križevega pota (KP) od bivše pekarne do vrha Sv. Jošta ob na novo postavljenih postajah KP);

Za postno romanje sta prosti še dve mesti. Vabimo k prijavi.
Lahko naročate sv. maše za meseca april (še 9 prostih terminov) in maj.