33. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

33. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

Prosimo, da se držite navodil, ki veljajo. Število udeležencev bomo spremljali. Lepo dobrodošli in bodimo odgovorni.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

SVETE MAŠE:

3.9. ob 19:00 + Marija Bešter (sestra)
4.9. ob 19:00 ++ Rozalija in Avguštin Udir (DAROVANJE)
5.9. FARNI DAN: ob 9:00 za farane; ++ Vinko Mohorič, obl., in Pavla Papler (tudi praznovanje 50. obletnice mašništva Jakoba Kralja) (DAROVANJE)
6.9. ob 19:00 + Francka Zeni (Jožkovi), za zdravje
7.9. ob 7:00 (po namenu)*
8.9. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Marija Udir (sosedje)
9.9. ob 7:00 ++ Gorjupovi
10.9. ob 19:00 + Milka Brejc (sosedje)
11.9. ob 19:00 + Marija Cmrečnjak, obl.
12.9. ob 7:00 za zdravje
12.9. ob 10:00 za farane

Verouk poteka po urniku v ponedeljkih. Vstop v učilnice brez maske ni dovoljen.

Obhajanje starejših bo 4.9. od 8:30 naprej. Če so zadržki glede obiska, mi, prosim, sporočite.

Vabimo pridne gospodinje, da spečejo pecivo za druženje na farnem dnevu in ga v nedeljo, 5.9., zjutraj prinesejo v veroučno učilnico. Najlepša hvala.

Molitev vseh štirih delov rožnega venca bo 7.9. ob 18:00 v župnijski cerkvi. Lepo vabi g. Matevž Kleč.

Lahko darujete za sv. maše v oktobru.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki jih v teh dneh nameščajo.
Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 11.9., čez dan.

Slika: foto spet