33. nedelja med letom – 19.11.2023

33. nedelja med letom - 19.11.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

17.11., sv. Elizabeta Ogrska, redovnica; ob 19:00 + Frančiška Bešter, obl.;
18.11., posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla; ob 19:00 + Slavka Šubic; ob 20:30 bo redno srečanje zakonske skupine; vabimo k razmisleku, da bi se še kakšni zakonci odločili za srečevanje znotraj nove zakonske skupine; morebitne želje sporočite župniku;
19.11., 33. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 ++ oče Joža in mama Marija, brata Joža in Primož ter svakinja Vera Mohorič – Beštrovi iz Podblice; pri deseti sv. maši bodo peli vsi župnijski zbori, po maši pa bo pogostitev zanje ob prihajajočem godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe;
20.11., sv. Edmund, kralj; ob 19:00 ++ policistke in policisti ter uslužbenci MNZ; + Tomaž Dijak;
21.11., darovanje Device Marije; ob 7:00 (po namenu)*;
22.11., sv. Cecilija, mučenka; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Trebar in Jereb;
23.11., sv. Klemen I., papež in mučenec; ob 7:00 (po namenu)*;
24.11., sv. Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci; ob 19:00 ++ Silva in Dani Zupan;
25.11., sv. Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka; DOMA NI SV. MAŠE; ROMANJE;
26.11., KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA; ob 7:00 + Franci Cmrečnjak, obl.; ob 10:00 za farane – birmanski kandidati prinesejo svoje izjave in potrdila botrov;

Lahko naročate sv. maše za mesec januar 2024.