33. nedelja med letom – 13.11.2022

33. nedelja med letom - 13.11.2022

SVETE MAŠE:

12.11. SB ob 19:00 za zdravje
13.11. ob 7:00 za farane
13.11. ob 17:00 + Franc Strel (sv. mašo in pogovor po njej bo vodil Martin Golob, župnik v Grosupljem)
14.11. ob 19:00 + Franci Mohorič, obl., + Jože Bratkovič
15.11. ob 7:00 (po namenu)*
16.11. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; 19:00 (+ Zdravko Knific, + Janez Balanč, 7. dan)*
17.11. ob 7:00 (po namenu)*
18.11. ob 19:00 (po namenu, + Marjan Šifrer, 7. dan)*
19.11. ob 19:00 + Marijan Starman (otroci)
20.11. KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA ob 7:00 za farane
20.11, KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA ob 10:00 v zahvalo za 60 let skupnega življenja (Jože in Ljudmila Bertoncelj)-pojejo vsi zbori-po sv. maši bo pogostitev za pevce ob prihajajočem godu sv. Cecilije; sodelovali bodo tudi skavti;

Vabimo animatorje, da se z veseljem prijavijo voditeljici Jerci Rihtaršič za oratorijsko usposabljanje, ki ga bodo vodili redovniki salezijanci.

V sredo, 16.11., bodo vaje za ministrantske kandidate. V zakristijo naj pridejo ob 18:45.

V soboto, 19.11., bo v Zavodu sv. Stanislava škofijski ministrantski kviz, na katerem bodo sodelovali tudi naši ministranti. Kratek pogovor z njimi o kvizu bo v sredo, 16.11., po sv. maši. Prosimo, da ponovijo vsebine za kviz.

Hvala za vse darove, ki jih namenjate za cerkvene potrebe in se priporočamo.

Pod korom si na mizici lahko vzamete Marijanski koledar za 2023 in tudi misijonske koledarčke.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 19.11., čez dan.