3. postna nedelja – papeška nedelja – 12.3.2023

3. postna nedelja - papeška nedelja - 12.3.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

10.3., 40 mučencev iz Armenije; ob 19:00 (+ Marjanca Klemenčič, obl.; + Franc Pogačnik-Pšcov ob godu)*
11.3., sv. Benedikt, škof; SB ob 19:00 + Marijan Starman (sosedje)
12.3., 3. postna nedelja; ob 7:00 za farane
12.3., možnost za spoved med 9:15 in 9:55
12.3., 3. postna nedelja; ob 10:00 + Marjanca Klemenčič
13.3., sv. Kristina, mučenka; ob 19:00 ++ Katarina in Ciril Eržen ter Neža in Anton Janc; + Jože Knific, roj. d. in god
14.3., sv. Matilda, kraljica; ob 7:00 (po namenu)*
14.3. ob 18:00 molivci vabijo k molitvi štirih delov rožnega venca. Skupaj boste odšli na pot od spočetja do vstajenja Zveličarja Jezusa Kristusa. Molili boste za svoje zdravje in za pomoč pri osebnih težavah, za zdravje vaših prijateljev in za večni pokoj duš vaših umrlih sorodnikov in znancev.
15.3., sv. Placid, redovnik; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Vinko Benedičič
16.3., sv. Herbert, škof; ob 7:00 (po namenu)*
17.3., sv. Patrik, škof; ob 19:00 + Janko Kavčič (soseda)
18.3., sv. Jožef, Jezusov rednik; ob 19:00 ++ Jeralovi; ZAČETEK TEDNA DRUŽINE
19.3., 4. postna nedelja; ob 7:00 za farane
19.3., možnost za spoved med 9:15 in 9:55
19.3., 4. postna nedelja; ob 10:00 ++ Štularjevi

V nedeljo, 12.3., bo nabirka za semenišče. Hvala za vsak vaš dar.

Vabimo k postnemu razmisleku o življenju, ki ga živimo.

Vabimo k prijavi na postno romanje.

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 18.3.2023, čez dan.