3. adventna nedelja, BD – 17.12.2023

3. adventna nedelja, BD - 17.12.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

VSI VEROUKARJI PRIDEJO DANES, 16.12., NA ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE ob 19:00 (zbiranje ob 18:45); sv. Ado, škof; ob 19:00 ++ Marija in Jože Pintar;
17.12., 3. adventna nedelja, BD; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (++ Valentin in Frančiška Sušnik; ++ Rosovi)* PO SV. MAŠAH BOSTE LAHKO VZELI LUČ MIRU;
18.12., BD; ob 19:00 + Tomaž Dijak (Šemnov); ++ Kapcinarjevi in Štihljnovi ter Anton in Neža Janc; NI VEROUKA; veroukarji vabljeni vse dni na božično devetdnevnico; ob 17:30 vaje v učilnici za TKA (veroukarji lepo povabljeni k udeležbi);
19.12., BD; ob 19:00 ++ Marija in Jožef Jerala, obl. ter Marija Lotrič;
20.12. BD; češčenja Najsvetejšega izjemoma ne bo; ob 19:00 ++ Janez in Ivana Kozjek, + Jernej Šolar, ++ iz družine Šolar, + Anton Šolar, 7. dan ter za zdravje;
21.12., BD; ob 19:00 ++ Marija in Alojz Bešter ter Japljevi;
22.12., BD; ob 19:00 (za zdravje; ++ Šemnovi)*;
23.12., BD; ob 19:00 + Štefan Ošlaj, obl.;
24.12., 4. adventna nedelja, BD, sveti večer; DAROVANJE pri vseh sv. mašah; JAM ob 18:00 ++ starši Jelar ter stari starši Jelar in Sitar; SB ob 21:00 za farane; ob 00:01 ++ Škribovtovi;

Lahko naročate sv. maše za mesec februar 2024.