29. in 30. nedelja med letom z dopolnitvami – 22.10.2023 – 5.11.2023

29. in 30. nedelja med letom z dopolnitvami - 22.10.2023 - 5.11.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

20.10., sv. Vendelin, opat; ob 19:00 ++ Šifrer in Vehovec;
21.10., doma ni sv. maše;
22.10., 29. nedelja med letom-misijonska; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (++ starši, brata in sestra Nastran; ++ Andrej in Irena Vrhunc ter Marija Bertoncelj)* puščico bomo oddali za misijone-hvala za vsak dar;
23.10., sv. Janez Kapistran, duhovnik; (+ Frančiška Skvarča; + Marijan Brenkuš)*; 3. razred nima veroučne ure, ostali razredi pa normalno po urniku;
24.10., doma ni sv. maše;
25.10., sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (v zahvalo; + Sušnik Valentin, roj. d.)*
26.10., doma ni sv. maše;
27.10., doma ni sv. maše;
28.10., doma ni sv. maše;
29.10., 30. nedelja med letom-darovanje; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+ Katja Bavdek, obl.; + Marija Klinar)*;
30.10., sv. Marcel, mučenec; ob 19:00 + Tomaž Dijak, 30. dan-NI VEROUKA;
31.10., sv. Volbenk, škof; ob 7:00 + Ančka Klemenčič, obl.;
1.11., VSI SVETI; ob 10:00 ++ Slavko in Ivanka Zeni, obl.; ob 14:00 ++ Ivana in Janez Kozjek; ob 15:00 molitev na pokopališču in blagoslov grobov; ob 15:30 molitev rožnega venca za pokojne v cerkvi;
2.11., Spomin vseh vernih rajnih; ob 7:00 po namenu sv. očeta; ob 19:00 vsi verni rajni;
3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof-prvi petek; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (++ Janez Balanč in Brščarjevi; + Milan Fajfar)*
4.11., sv. Karel Boromejski, škof-prva sobota; SB ob 19:00 ++ Jože Arh, obl. in Dušan Grčar-darovanje za župnika; po 16:00 bo tokrat izjemoma obhajanje starejših, ker imam do 15:00 obveznosti na Jesenicah; pri obhajanju bodo šli zraven birmanski kandidati, ki so v skupini za obisk starejših;
5.11., 31. nedelja med letom-zahvalna-darovanje za župnika; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+ Marjan Šifrer, obl.; ++ starši Anica in Ivan Okorn)*

Lahko naročate sv. maše za mesec december.

V zakristiji lahko pred ali po sv. mašah oddate želje za molitve za pokojne.

Za zahvalno nedeljo lahko oddate pridelke mežnarici Lučki do sobote, 4.11., do 9:00. Hvala za vse, kar boste prinesli.

Vabljeni k prijavi na romanje, ki bo 25.11.; Župnijski sodelavci bodo romali brezplačno.