28., 29. in 30. nedelja med letom – 15.10.2023 – 5.11.2023

28., 29. in 30. nedelja med letom - 15.10.2023 - 5.11.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

13.10., sv. Koloman, mučenec; ob 19:00 (++ starši Miler in Lašič; + Klemen Papler, 30. dan)*;
14.10., sv. Kalist I., papež; SB ob 19:00 (++ Anton in Rezka Lotrič, obl.; + Janko Bertoncelj, obl.)*;
15.10., 28. nedelja med letom; ob 7:00 + Sabina Vegelj, rd.; ob 10:00 (+ Marija Lotrič; ++ Mirko in Zdenko Pogačnik)*;
16.10., sv. Gal, puščavnik; ob 19:00 za farane; za verne duše v vicah;
17.10., sv. Ignacij Antiohijski, škof; ob 7:00 (po namenu)*
18.10., sv. Luka, evangelist; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Marija Sušnik-Kapcinarjeva, obl.;
19.10., sv. Pavel od Križa, duhovnik; ob 7:00 (po namenu)*;
20.10., sv. Vendelin, opat; ob 19:00 ++ Šifrer in Vehovec;
21.10., doma ni sv. maše;
22.10., 29. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (++ starši, brata in sestra Nastran; ++ Andrej in Irena Vrhunc ter Marija Bertoncelj)*
23.10., sv. Janez Kapistran, duhovnik; (+ Frančiška Skvarča; + Marijan Brenkuš)*
24.10., doma ni sv. maše;
25.10., sv. Krišpin in Krišpinijan, mučenca; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (v zahvalo; + Sušnik Valentin, roj. d.)*
26.10., doma ni sv. maše;
27.10., doma ni sv. maše;
28.10., doma ni sv. maše;
29.10., 30. nedelja med letom-darovanje; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+ Katja Bavdek, obl.; + Marija Klinar)*;
30.10., sv. Marcel, mučenec; ob 19:00 + Tomaž Dijak, 30. dan-NI VEROUKA;
31.10., sv. Volbenk, škof; ob 7:00 + Ančka Klemenčič, obl.;
1.11., VSI SVETI; ob 10:00 ++ Slavko in Ivanka Zeni, obl.; ob 14:00 ++ Ivana in Janez Kozjek; ob 15:00 molitev na pokopališču; ob 15:30 molitev rožnega venca za pokojne v cerkvi;
2.11., Spomin vseh vernih rajnih; ob 7:00 po namenu sv. očeta; ob 19:00 vsi verni rajni;
3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof; ob 19:00 (++ Janez Balanč in Brščarjevi; + Milan Fajfar)*
4.11., sv. Karel Boromejski, škof; SB ob 19:00 ++ Jože Arh, obl. in Dušan Grčar-darovanje za župnika;
5.11., 31. nedelja med letom-zahvalna-darovanje za župnika; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+ Marjan Šifrer, obl.; ++ starši Anica in Ivan Okorn)*

Lahko naročate sv. maše za mesec december.

Lahko oddate želje za molitve za pokojne.