27. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

27. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

Od 23.7.2021 velja nov odlok vlade, ki olajšuje sodelovanje pri kolektivnem uresničevanju verske svobode (pri sv. mašah, …) za cepljene oz. tiste z različnimi dokazili; Vabljeni, da si ODLOK o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji preberete na spletu https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021120.pdf (stran 4) ter se posledično v večjem številu udeležite bogoslužij. Število bomo spremljali. Prosimo za dobrohotno razumevanje. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

Prosimo, da upoštevate vsa pravila, ki so določena, tudi tega, da člani istega gospodinjstva sedijo skupaj. Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:

23.7. – 24.7. DOMA NE BO SVETIH MAŠ
25.7. ob 6:00 v Ljubnem za farane
25.7.ob 10:00 ++ starša Anica in Ivan Okorn iz Spodnje Besnice (tudi blagoslov avtomobilov ter drugih prevoznih sredstev po maši – lahko boste darovali za srečno prevožene kilometre za MIVO)
26.7. ob 19:00 ++ Rudi in Metka Jarc, + Marija Pušavec s Kucne, 30. dan
27.7. – 31.7. DOMA NE BO SVETIH MAŠ
1.8. ob 7:00 za farane /darovanje za cerkvene potrebe
1.8. ob 10:00 + Marija Bešter (sestra) /darovanje za cerkvene potrebe

Lahko darujete za sv. maše v mesecih avgustu in septembru.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Hvala za vsak dar.

Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 31.7., čez dan.

Foto: splet