26. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

26. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

Udeleženci so lahko prisotni v cerkvi do 50% zasedenosti fiksnih sedišč, upoštevaje razdaljo 1 m med osebami iz različnih gospodinjstev. Če so sedišča zgolj postavljena (premični stoli in klopi), mora biti med postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (te lahko sedijo skupaj).
Število bomo spremljali. Prosimo za dobrohotno razumevanje.
Predhodne prijave zaenkrat niso potrebne. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.
Tudi za spovedovanje sem na voljo po osebnem klicu oziroma v sredo med molitvijo.
Prosimo, da upoštevate vsa pravila, ki so določena, tudi tega, da člani istega gospodinjstva sedijo skupaj. Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:

16.7. ob 19:00 ++ Hlipovi-Njivica
17.7. ob 19:00 ++ brat Ivan in starši Pavlin, obl.
18.7. ob 7:00 + Marija Bešter, 30. dan
18.7. ob 10:00 za farane
19.7. – 24.7. DOMA NE BO SVETIH MAŠ
25.7. ob 6:00 v Ljubnem za farane
25.7.ob 10:00 ++ starša Anica in Ivan Okorn iz Spodnje Besnice (tudi blagoslov avtomobilov po maši)

Lahko darujete za sv. maše v mesecih avgustu in septembru.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Hvala za vsak dar.

Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.
Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 24.7., čez dan.

Foto: splet