24. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

24. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

Navodila škofov za čas od 2. julija do vključno 11. julija 2021

Udeleženci so lahko prisotni v cerkvi do 50% zasedenosti fiksnih sedišč, upoštevaje razdaljo 1 m med osebami iz različnih gospodinjstev. Če so sedišča zgolj postavljena (premični stoli in klopi), mora biti med postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (te lahko sedijo skupaj).
Število bomo spremljali. Prosimo za dobrohotno razumevanje.
Predhodne prijave zaenkrat niso potrebne. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.

Tudi za spovedovanje sem na voljo po osebnem klicu oziroma v sredo med molitvijo.

Prosimo, da upoštevate vsa pravila, ki so določena, tudi tega, da člani istega gospodinjstva sedijo skupaj. Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:

2.7. ob 19:00 + Janez Okorn (Marija Potočnik)
3.7. ob 19:00 (+ Mirko Fabijan, za farane)*
4.7. ob 7:00 v zahvalo (darovanje-izhod skozi zakristijo)
4.7. ob 10:00 za farane (darovanje-izhod skozi zakristijo)
5.7. ob 19:00 ++ Slavko in Ivanka Zeni
6.7. ob 7:00 za dušno in telesno zdravje za K.
7.7. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Marija Udir (sosedje)
8.7. ob 7:00 + Marija Pušavec (Lapuhovi)
9.7. ob 19:00 ++ Joža in Marija Pintar
10.7. ob 19:00 + Marija Bešter (sestra)
11.7. ob 7:00 + Janez Mohorič, obl.
11.7. ob 10:00 ++ Štularjevi

OBHAJANJE STAREJŠIH bo v soboto, 3.7., od 9:00 naprej. Če so zadržki glede obiska, mi, prosim, sporočite.

Lahko darujete za sv. maše v mesecih avgustu in septembru.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Hvala za vsak dar.
Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 10.7., čez dan.