23. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

23. obvestilo o ravnanju v župniji Besnica

V naši cerkvi je lahko prisotnih 23 oseb/23 družin. Udeleženci so lahko prisotni v cerkvi do 50% zasedenosti fiksnih sedišč, upoštevaje razdaljo 1,5 m med osebami iz različnih gospodinjstev. Če so sedišča zgolj postavljena (premični stoli in klopi), mora biti med postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (te lahko sedijo skupaj).

Število bomo spremljali. Prosimo za dobrohotno razumevanje.
Predhodne prijave zaenkrat niso potrebne. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.
Tudi za spovedovanje sem na voljo po osebnem klicu oziroma v sredo med molitvijo.

Prosimo, da upoštevate vsa pravila, ki so določena, tudi tega, da člani istega gospodinjstva sedijo skupaj. Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:
25.6. ob 19:00 ++ starša Janez in Ivana Kozjek
26.6. ob 19:00 ++ Rudi in Metka Jarc
27.6. ob 7:00 ++ Mlinarjevi iz Sp. Besnice
27.6. ob 10:00 + Majda Čelik, obl.
28.6. ob 19:00 + Francka Bratkovič, ++ starši Jelenc, sestri Zinka in Marica
29.6. doma ni sv. maše
30.6. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (Mariji za zdravje in v priprošnjo CM, + Marija Pušavec s Kucne, 7. dan, in vsi ++ Kucnarjevi)*
1.7. doma ni sv. maše
2.7. ob 19:00 + Janez Okorn (Marija Potočnik)
3.7. ob 19:00 (+ Mirko Fabijan, za farane)*
4.7. ob 7:00 v zahvalo
4.7. ob 10:00 za farane

OBHAJANJE STAREJŠIH bo v soboto, 3.7. od 9:00 naprej. Če so zadržki glede obiska, mi prosim, sporočite.

Lahko darujete za maše v mesecu avgustu.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno).
Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 3.7., čez dan.