23. nedelja med letom – 10.9.2023

23. nedelja med letom - 10.9.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

9.9., sv. Gorgonij, mučenec; SB ob 19:00 + Minka Lotrič (Jožkovi);
10.9., 23. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 + Vinko Mohorič;
11.9., sv. Prot in Hiacint, mučenca; ob 19:00 + Frančiška Pisovec; (+ Marija Cmrečnjak, obl.; v zahvalo)*;
12.9., Marijino ime; ob 7:00 (po namenu)*; Molivci štirih delov rožnega venca bodo v TOREK, 12.9. OB 18:00 v župnijski cerkvi v Zgornji Besnici molili za uspeh veroučnega in šolskega leta otrok in vnukov. Molili bodo tudi po osebnem namenu. Pridružite se jim in molite tudi za svojo srečno zadnjo uro.
13.9., sv. Janez Zlatousti, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega-vabljeni k molitvi; ob 19:00 v zahvalo;
14.9., Povišanje sv. Križa; ob 7:00 + Janez Balanč (Jožkovi);
15.9., Žalostna Mati Božja; ob 19:00 Mariji v zahvalo in priprošnjo MC;
16.9., sv. Kornelij in Ciprijan, mučenca; (++ Šemnovi; + Franc Pogačnik)*
17.9., 24. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 ++ Štularjevi;

Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripravi drv.

Vabimo, da se mladi prijavijo za srečanje mladih v Stični, ki bo 16.9.;

Lahko naročate sv. maše za meseca november in december.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 16.9.2023.