22. obvestilo o ravnanju v Župniji Besnica

22. obvestilo o ravnanju v Župniji Besnica

V naši cerkvi je lahko prisotnih 23 oseb/23 družin. Udeleženci so lahko prisotni v cerkvi do 50% zasedenosti fiksnih sedišč, upoštevaje razdaljo 1,5 m med osebami iz različnih gospodinjstev. Če so sedišča zgolj postavljena (premični stoli in klopi), mora biti med postavljenimi sedišči zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva (te lahko sedijo skupaj).

Število bomo spremljali. Prosimo za dobrohotno razumevanje.
Predhodne prijave zaenkrat niso potrebne. Lepo dobrodošli.

Individualno duhovno oskrbo – obhajilo lahko prejmete po osebnem klicu, poseben čas pa zaenkrat za to ni predviden.
Tudi za spovedovanje sem na voljo po osebnem klicu oziroma v sredo med molitvijo.
Prosimo, da upoštevate vsa pravila, ki so določena. Bodimo odgovorni.

SVETE MAŠE:
19.6. ob 19:00 ++ starši Jelenc, sestri Zinka in Marica
20.6. ob 7:00 za domovino
20.6. ob 10:00 + Julka Pintar
21.6. ob 19:00 ++ Franc in Štefka Knific, za nove duhovne poklice
22.6. doma ni sv. maše
23.6. SB ob 19:30 sv. maša zunaj pred podružnično cerkvijo za farane
24.6. ob 19:00 + Marija Bešter, 7. dan
25.6. ob 19:00 ++ starša Janez in Ivana Kozjek
26.6. ob 19:00 ++ Rudi in Metka Jarc
27.6. ob 7:00 ++ Mlinarjevi iz Sp. Besnice
27.6. ob 10:00 + Majda Čelik, obl.
Lahko darujete za maše v mesecih juliju in avgustu.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE – ZA POPLAČILO ZADNJIH IZVEDENIH PROJEKTOV V ŽUPNIJI (preko trr ali osebno). Zbiramo tudi za nova polkna na zvoniku na Jamniku, ki naj bi bila nameščena v mesecu septembru.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 26.6., čez dan.