20. nedelja med letom – 20.8.2023

20. nedelja med letom - 20.8.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

18.8., sv. Helena, cesarica; ob 19:00 ++ Kleč in Gogala;
19.8., sv. Sikst III., papež; ob 18:00 + Janez Balanč (sestra Marija); ob 19:00 sv. maša za starejše skavte v Nemiljah;
20.8., 20. nedelja med letom; ob 7:00 za farane;
20.8., 20. nedelja med letom; ob 10:00 ++ Marija in Alojz Bešter;
21.8., sv. Pij X., papež; ob 19:00 + Mirko Bernik; ++ Boštnikovi; po sv. maši bo priprava na krščevanje;
22.8., Devica Marija Kraljica; ob 7:00 (po namenu)*
23.8., sv. Roza iz Lime, redovnica; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Milka Košnik;
24.8., sv. Natanael, apostol; DOMA NI SV. MAŠE;
25.8., sv. Jožef Kalasanc, duhovnik; DOMA NI SV. MAŠE;
26.8., sv. Zefirin, papež; SB ob 19:00 + Frančiška Oštir (sestra Mici); DAROVANJE;
POROKA FLAJNIK-ŠKRLEP (oklic posebej);
27.8., 21. nedelja med letom; ob 7:00 ++ Hlipovi, Njivica; DAROVANJE;
27.8., 21.nedelja med letom; JAM ob 10:00 za farane; DAROVANJE;

Hvala za vsak dar, ki ga boste namenili ob darovanju.

Lahko naročate sv. maše za meseca oktober in november. Najbolje je, da se oglasite po eni od večernih sv. maš, pa boste lahko tudi osebno izbrali dan, ko bo namen opravljen.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 26.8.2023.