2. postna nedelja – 5.3.2023

2. postna nedelja - 5.3.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

4.3., sv. Lucij I., papež; prva sobota; ob 19:00 + Marjan Sušnik, obl.
5.3., 2. postna nedelja; ob 7:00 za farane
5.3., 2. postna nedelja; ob 10:00 (++ mama Pavla Papler, obl., hči Pavla in Mohorič Vinko; za zdravje)*
6.3., sv. Marcijan, mučenec; ob 19:00 + Marija Kalan; ++ Kleč in Gogala; ob 19:30 Svetopisemska skupina
7.3., sv. Perpetua in Felicita, mučenki; ob 7:00 (po namenu)*
8.3., sv. Beata, mučenka; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ((po namenu)*; + Andrej Klemenčič, 7. dan)*
9.3., sv. Frančiška Rimska, redovnica; ob 7:00 (po namenu)*
10.3., 40 mučencev iz Armenije; ob 19:00 (+ Marjanca Klemenčič, obl.; + Franc Pogačnik-Pšcov ob godu)*
11.3., sv. Benedikt, škof; SB ob 19:00 + Marijan Starman (sosedje)
12.3., 3. postna nedelja; ob 7:00 za farane
12.3., možnost za spoved med 9:15 in 9:55
12.3., 3. postna nedelja; ob 10:00 + Marjanca Klemenčič

Vabimo k postnemu razmisleku o življenju, ki ga živimo.

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 11.3.2023, čez dan.