2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska – 15.1.2023

2. nedelja med letom - nedelja verskega tiska - 15.1.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

13.1. ob 19:00 ++ Frančiška Pogačnik in Marija Pintar
14.1. SB ob 19:00 (+Ivanka Kokalj; v zahvalo in priprošnjo)*
15.1. ob 7:00 za farane
15.1. ob 10:00 + Marija Udir, obl.
15.1. ob 11:00 krščevanja za januar
16.1. ob 19:00 za žive in ++ člane MKSBD, + Slavka Šubic
17.1. ob 7:00 (po namenu)*
18.1. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Štefan Cmrečnjak, obl.
19.1. ob 7:00 (po namenu)*
20.1. ob 19:00 za policiste in policistke ter uslužbence MNZ
21.1. ob 19:00 za nove duhovniške in redovniške poklice
21.1. po maši srečanje zakonske skupine
22.1. ob 7:00 + Janez Bajželj
22.1. zaradi obveznosti v policiji sv. maše ob 10:00 izjemoma ne bo

Lahko naročate sv. maše za naprej.
Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 21.1.2023, čez dan.

Berimo verski tisk, predvsem pa Božjo Besedo v Svetem pismu.