19. nedelja med letom – 13.8.2023

19. nedelja med letom - 13.8.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

11.8., sv. Klara, devica; ob 19:00 za veselje do življenja in v zahvalo Bogu zanj;
12.8., sv. Lelija, devica; ob 19:00 + Marija Mohorič-Beštrova; puščica za pomoč ob poplavah;
13.8., 19. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; puščica za pomoč ob poplavah;
13.8., 19. nedelja med letom; ob 10:00 ++ starši Benedičič; puščica za pomoč ob poplavah;
14.8., sv. Maksimiljan Kolbe, duhovnik; ob 19:00 + Francka Bratkovič;
15.8., MARIJINO VNEBOVZETJE; ob 7:00 (po namenu)*;
15.8., MARIJINO VNEBOVZETJE; ob 10:00 + Milica Papler, god;
16.8., sv. Rok, spokornik; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Marjan Papler, god; ++ Jožef in Marija Šolar, obl.-Kajžova)*;
17.8. DOMA NI SV.MAŠE;
18.8., sv. Helena, cesarica; ++ Kleč in Gogala;
19.8., sv. Sikst III., papež; 18:00 + Janez Balanč (sestra Marija); ob 19:00 sv. maša za starejše skavte v Nemiljah;
20.8., 20. nedelja med letom; ob 7:00 za farane;
20.8., 20. nedelja med letom; ob 10:00 ++ Marija in Alojz Bešter;

Hvala za vse darove, ki jih boste darovali za odpravljanje posledic poplav. Denar bo razdelila Karitas.

Lahko naročate sv. maše za meseca oktober in november. Najbolje je, da se oglasite po eni od večernih sv. maš, pa boste lahko tudi osebno izbrali dan, ko bo namen opravljen.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 19.8.2023.