17. nedelja med letom – 24.7.2022

17. nedelja med letom - 24.7.2022

SVETE MAŠE:

23.7. ob 19:00 ++ Šemnovi
24.7. Ljubno ob 6:00 za farane
24.7. ob 10:00 (po namenu)* (svetovni dan starih staršev in ostarelih-vabljeni k sv. maši in k bolniškemu maziljenju med njo)
25.7. ob 19:00 (+ Frančiška Bratkovič, ++ teta Ivanka Skvarča (nečak Rado))*, v zahvalo za 30 let
med 26.7. in 30.7. doma ni maš
31.7. ob 7:00 + Janez, obl. in ++ starši Skvarča – DAROVANJE
31.7. ob 10:00 + Milka Brejc, obl. – ZAČETEK ORATORIJA – DAROVANJE

Lahko naročate svete maše za mesec september. Slovenski škofje so dvignili višino mašnega daru iz 20 eurov na 23 eurov od vključno 1. septembra 2022 naprej.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr, osebno, v cerkvi). Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v nedeljo, 31.7., zjutraj.