14. nedelja med letom – 7.7.2024

14. nedelja med letom - 7.7.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

6.7., sv. Marija Goretti, devica, 1. sobota; po 9:00 bom obhajal starejše; ob 19:00 ++ Marija in Anton Brenkuš;
7.7., 14. nedelja med letom; ob 7:00 ++ Špančevi iz Podblice; ob 10:00 ++ Jože in Marija Pintar;
8.7., sv. Kilijan, škof; ob 19:00 ++ starši Benedičič;
9.7., sv. Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci; ob 7:00 za farane; Molivci štirih delov rožnega venca, vabijo na molitev ob 19:00 v župnijsko cerkev. Namen tokratne molitve bo “Ko bom umrl bom s seboj v večnost nesel vse trenutke, ko sem se v molitvi pogovarjal s teboj moj Bog”.
10.7., sv. Amalija, redovnica; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje;
11.7., sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope; ob 7:00 (po namenu)*;
12.7., sv. Mohor in Fortunat, mučenca; ob 19:00 (+ Mirko Fabijan, obl.; + Janez Mohorič, obl.)*;
13.7., sv. Henrik II., cesar; SB ob 19:00 ++ Ivanka in Slavko Zeni;
14.7., 15. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 + Janez Mohorič (pri sv. maši bodo sodelovali skavti iz stega Koroška 2; po sv. maši bo tudi srečanje za veroukarje 8. in 9. razreda, ki so se predhodno oglasili pri župniku in izrazili željo po sodelovanju pri izvedbi letošnjega oratorija);

OKLICI (Pogačar-Dolenc);

Lahko naročate sv. maše za mesec september.