11. nedelja med letom – 16.6.2024

11. nedelja med letom - 16.6.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

15.6., sv. Vid, mučenec; SB ob 19:00 + Marjan Pegam (sosedje);
16.6., 11. nedelja med letom; ob 7:00 ++ Julka in Urban Pintar; ob 10:00 (++ Janez, Milan in Andrej; + Anton Potočnik, obl.)*;
17.6., sv. Rajner, samotar; ob 19:00 za odvrnitev hude ure;
18.6., sv. Marko in Marcelijan, mučenca; ob 7:00 za farane;
19.6., sv. Nazarij, prvi koprski škof, praznovanje praznika Rojstva Janeza Krstnika na prošnjo sodelujočih na priložnostnem dogodku, ki bo po sv. maši; SB ob 19:00 češčenje Najsvetejšega; SB ob 19:30 ++ Klemen in Jože Papler-po sv. maši program;
20.6., sv. Adalbert, škof; ob 7:00 (po namenu)*;
21.6., sv. Alojzij Gonzaga, redovnik; ob 19:00 (++ Antonija in Valentin Miklavčič; + Milka Košmrlj, 7. dan)*;
22.6., sv. Pavlin in Nole, škof; ob 19:00 + Franc Fabijan, obl.;
23.6., 12. nedelja med letom; ob 7:00 ++ Ivanka in Stane Kavčič ter ++ Miklavovi; ob 10:00 + Ivan Košnik;
OKLICI BEŠTER-MAIER;

Molimo za dobro pripravo oratorijskih animatorjev, ki so danes in jutri na Trsteniku.

Lahko naročate sv. maše za meseca julij in avgust.