1. postna nedelja – 26.2.2023

1. postna nedelja - 26.2.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

24.2., sv. Matija, apostol; ob 19:00 ((po namenu)*; + Janez Kavčič, 30. dan)*
25.2., sv. Valburga; SB ob 19:00 (po namenu)*
26.2., 1. postna nedelja; ob 7:00 za farane
26.2., 1. postna nedelja; ob 10:00 + Francka Bertoncelj, obl.
27.2., sv. Baldomir, spokornik; ob 19:00 ++ Oretovčevi; ++ Pšcovi
28.2., sv. Roman, opat; ob 7:00 (po namenu)*
1.3., sv. Albin, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (++ Rozalija in Avguštin Udir; + Milka Brejc)*
2.3., sv. Neža, opatinja; ob 7:00 (po namenu)*
3.3., sv. Anzelm Furlanski, opat; prvi petek; ob 18:30 molitev pred Najsvetejšim; ob 19:00 (za blagoslov pri delu; za zdravje)*
4.3., sv. Lucij I., papež; prva sobota; po 9:00 obhajanje starejših; ob 19:00 + Marjan Sušnik, obl.
5.3., 2. postna nedelja; ob 7:00 za farane
5.3., 2. postna nedelja; ob 10:00 (++ mama Pavla Papler, obl., hči Pavla in Mohorič Vinko

Vabimo k postnemu razmisleku o življenju, ki ga živimo.

30. obletnica ustanovitve Slovenske škofovske konference, ki jo praznujemo v teh dneh, naj bo posebna priložnost za molitev za naše škofe.

Lahko naročate sv. maše za meseca april in maj.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 4.3.2023, čez dan.