Oznanila, 14.4.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

12.4., sv. Julij I., papež; ob 19:00 (+ Franc Pogačnik, rd.; ++ Ivanka, obl., in Jože Podlogar)*;
13.4., sv. Ida, redovnica; SB ob 19:00 (v zahvalo za zdravje; + Mirko Valjavec, obl., in ++ Mahavovi)*;
14.4., 3. velikonočna nedelja; ob 7:00 za farane; ob 10:00 ++ Pogačnikovi-Podblilca; ob 15:00 srečanje otroških in mladinskih zborov v Predosljah;
15.4., sv. Paternij, škof; ob 19:00 ++Klemen in Jože Papler; (++ Špančevi; + Gregor Katrašnik, obl.);
16.4., sv. Bernardka Lurška, devica; ob 7:00 (po namenu)*;
17.4., sv. Robert, opat; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ mama Ljudmila in brat Peter Kleč ter za zdravje Klečevega rodu;
18.4., sv. Evzebij, škof; ob 7:00 (po namenu)*;
19.4., sv. Ekspedit, mučenec; ob 19:00 (++ Jeralovi; + Ivanka Skvarča, obl.)*;
20.4., sv. Teotim, misijonar; ob 19:00 + Franc Tavčar, obl., ter ++ Tavčar in Malovrh;
21.4., 4. velikonočna – nedelja Dobrega Pastirja; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (++ Marjan Vovk, obl., in Rezka Tomše; + Janez Jelovčan, obl.)*; ob 17:00 koncert MPZ Utrip;

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.