Oznanila, 7.4.2024

SVETE MAŠE in dogodki:

6.4., sv. Irenej iz Srema, škof; 1. sobota; ob 19:00 ++ Vinko in Dragica Brenkuš; puščica za semenišče;
7.4., 2. velikonočna-bela-nedelja Božjega usmiljenja; ob 7:00 + Franc Klemenčič, obl., in ostali ++ Boltovi; ob 10:00 ++ starši Bogataj in Dolinar; (obakrat puščica za semenišče);
8.4., sv. Dionizij, škof; ob 19:00 + Frančiška Skvarča, obl.; (za domovino; + Ivana Kavčič, 7. dan)*; ob 19:30 Svetopisemska skupina;
9.4., sv. Hugo, škof; ob 7:00 + Milan Miklavčič (Škriboutovi) ter za farane; Molivci štirih delov rožnega venca bodo ob 19:00 v župnijski cerkvi prosili Boga in Magdaleno Gornik za mir na svetu in za konec morije na različnih koncih sveta. Pridi in moli za mir zase, za otroke in ostale zanamce. Molili bodo tudi po osebnem namenu;
10.4., sv. Domen, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (++ Ivana in Franc Šink; + Franc Potočnik, obl.)*;
11.4., sv. Stanislav, škof; ob 7:00 (po namenu)*;
12.4., sv. Julij I., papež; ob 19:00 (+ Franc Pogačnik, rd.; ++ Ivanka, obl., in Jože Podlogar)*;
13.4., sv. Ida, redovnica; SB ob 19:00 (v zahvalo za zdravje; + Mirko Valjavec, obl., in ++ Mahavovi)*;
14.4., 3. velikonočna nedelja; ob 7:00 za farane; ob 10:00 ++ Pogačnikovi-Podblica; ob 15:00 srečanje otroških in mladinskih zborov v Predosljah;

Lahko naročate sv. maše za mesec maj.