Oznanila, 5.11.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

2.11., Spomin vseh vernih rajnih; ob 7:00 po namenu sv. očeta; ob 19:00 vsi verni rajni;
3.11., sv. Viktorin Ptujski, škof-prvi petek; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (++Janez Balanč in Brščarjevi; + Milan Fajfar)*
4.11., sv. Karel Boromejski, škof-prva sobota; SB ob 19:00 ++ Jože Arh, obl. in Dušan Grčar-darovanje za župnika; po 16:00 bo tokrat izjemoma obhajanje starejših, ker imam do 15:00 obveznosti na Jesenicah; pri obhajanju bodo šli zraven birmanski kandidati, ki so v skupini za obisk starejših;
5.11., 31. nedelja med letom-zahvalna-darovanje za župnika; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+Marjan Šifrer, obl.; ++ starši Anica in Ivan Okorn)*
6.11., sv. Lenart, opat; VEROUK PO URNIKU; ob 19:00 (po namenu)*; (po namenu)*; ob 19:30 srečanje Svetopisemske skupine; ob 18:40 naj se v zakristiji oglasijo tisti birmanski kandidati, ki imajo za sodelovanje branje beril in prošenj;
7.11., sv. Engelbert, škof; ob 7:00 (po namenu)*
8.11., sv. Gotfrid, škof; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Klemen Papler (Marija Bertoncelj);
9.11., posvetitev Lateranske bazilike; ob 7:00 (po namenu)*;
10.11., sv. Leon, papež; ob 19:00 + Vida Jereb;
11.11., sv. Martin, škof; SB ob 19:00 ++ starši Rebselj, obl.; Pevci in pevke zbora Utrip in župnija Besnica vabimo na SLAVILNI VEČER, ki se bo začel ob 19:00 s sv. mašo v SB; ob 9:00 v župnijski cerkvi srečanje kandidatov za birmo in njihovih staršev;
12.11., 32 nedelja med letom; ob 7:00 za farane; ob 10:00 (+ Pavla Papler, obl.; + Martin Sušnik)*

Lahko naročate sv. maše za mesec januar 2024.

Za zahvalno nedeljo lahko oddate pridelke mežnarici Lučki do sobote, 4.11., do 9:00. Hvala za vse, kar boste prinesli.

Hvala tudi za vaše darove ob darovanju.