Oznanila, 16.7. in 23.7.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

15.7., sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj; SB ob 19:00 + Frančiška Bešter (domači);
16.7., 15. nedelja med letom; ob 7:00 za farane;
16.7., 15. nedelja med letom; ob 10:00 ++ policisti in policistke;
17.7., sv. Aleš, spokornik; ob 19:00 ++ Marija in Alojz Bešter;
18.7., sv. Arnold, škof; ob 7:00 + Janez Balanč (sestra Marija);
19.7., sv. Arsenij Veliki, puščavnik; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 ++ Mohorič-Valančič;
20.7., sv. Apolinarij, škof in mučenec; ob 7:00 za zdravje;
21.7., DOMA NI SV. MAŠE;
22.7., DOMA NI SV. MAŠE;
23.7., 16. nedelja med letom-Krištofova nedelja; LJUBNO ob 6:00 za farane;
23.7., 16. nedelja med letom-Krištofova nedelja; ob 10:00 + Marija Lotrič (Škriboutovi); po sv. maši bo blagoslov prevoznih sredstev;
24.7., DOMA NI SV. MAŠE;
25.7., DOMA NI SV. MAŠE;
26.7., DOMA NI SV. MAŠE;
27.7., DOMA NI SV. MAŠE;
28.7., DOMA NI SV. MAŠE;
29.7., DOMA NI SV. MAŠE;
30.7., 17. nedelja med letom; ob 7:00 za farane; DAROVANJE;
30.7., 17. nedelja med letom; ob 10:00 + Milka Brejc, obl.; DAROVANJE; ZAČETEK ORATORIJA;

Molimo za animatorje in animatorke, da se bodo v neposredni pripravi lepo pripravili na oratorij, ter tudi za otroke, ki bodo na oratoriju, da bodo z veseljem prihajali in da bodo dobili lepe zglede druženja in sobivanja v Božji družbi.

Lahko naročate sv. maše za mesec september.

Nove podatke bom objavil najkasneje v nedeljo, 30.7.2023.