Oznanila, 9.7.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

7.7., b.sl. Anton Vovk; prvi petek; ob 18:30 molitev pred Najsvetejšim; ob 19:00 + Mirko Fabijan, obl.;
8.7., sv. Kilijan, škof; prva sobota; po 9:00 obhajanje starejših; ob 19:00 SB + Francka Zeni, obl.;
9.7. bodo pri obeh sv. mašah prisotni udeleženci medicinske humanitarne odprave Zambija 2024, ki nam bodo spregovorili o svojih načrtih dobrodelnosti. Oddali jim bomo obe dnevni puščici.
9.7., 14. nedelja med letom; ob 7:00 ++ Joža in Marija Pintar;
9.7., 14. nedelja med letom; ob 10:00 za farane;
10.7., sv. Amalija, redovnica; ob 19:00 ++ Medvedovi (Podblica); + Andrej Klemenčič (teta Angela);
11.7., sv. Benedikt, opat, zavetnik Evrope; ob 7:00 (po namenu)*;
11.7. bodo štiri dele rožnega venca molili ob 19:00 po osebnem namenu in za nove duhovne ter redovne poklice. Pridružite se jim in pridite molit za vaše zdravje in za srečno zadnjo uro.
12.7., sv. Mohor in Fortunat, mučenca; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Janez Mohorič, obl.;
13.7., sv. Henrik II., cesar; ob 7:00 (po namenu)*;
14.7., sv. Frančišek Solan, redovnik; ob 19:00 po namenu (A);
15.7., sv. Bonaventura, škof in cerkveni učitelj; ob 19:00 SB + Frančiška Bešter (domači);
16.7., 15. nedelja med letom; ob 7:00 za farane;
16.7., 15. nedelja med letom; ob 10:00 ++ policisti in policistke;

Do ponedeljka, 10.7. zvečer, še vedno lahko prijavite svoje otroke na poletni oratorij.

Veroukarji, ki še niso oddali podpisanih spričeval, naj to čim prej storijo.

Lahko naročate sv. maše za čas od 27. avgusta naprej ter za mesec september.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 15.7.2023, čez dan.