Oznanila, 30.4.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

28.4., sv. Peter Chanel, mučenec; ob 19:00 (+ Črtomir Košnik (Saša Košnik); + Irena Vrhunc, 30. dan)*
29.4., sv. Katarina Sienska, cerkvena učiteljica; SB ob 19:00 (+ Marijan Starman (sosedje); ++ Dušan Grčar, obl. in Jože Arh)*
30.4., 4. velikonočna-nedelja Dobrega Pastirja; ob 7:00 za farane
30.4., 4. velikonočna-nedelja Dobrega Pastirja; ob 10:00 + Martin Sušnik, obl.
1.5., sv. Jožef Delavec; začetek šmarnične pobožnosti; ob 19:00 + Andrej Klemenčič (vaščani Nemilj)
2.5., sv. Atanazij, škof; ob 7:00 (po namenu)*; ob 18:00 šmarnice v ŽC
3.5., sv. Filip in Jakob ml., apostola; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (po namenu)*
4.5., sv. Florijan, mučenec; ob 19:00 ++ gasilci
5.5., sv. Gotard, menih; SB ob 18:00 ++ Zupan Silva in Daniel; ob 19:00 koncert MPZ Utrip
6.5., sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov; ob 19:00 ++ starši Bogataj in Dolinar;
Obhajanja starejših tokrat ne bo, ste pa lepo povabljeni, da jih pripeljete dan kasneje na srečanje starejših ob 10:00
7.5., 5. velikonočna nedelja; ob 10:00 ++ Franc Klemenčič, obl., in vsi ostali Boltovi; ++ Janez, Milan in Andrej; Srečanje starejših bo vodil opat cistercijanskega samostana v  Stični p. Maksimiljan File Ocist

Lahko naročate sv. maše za meseca junij in julij.
Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 6.5.2023, čez dan.