Oznanila, 2.4.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

31.3., sv. Gvido, opat; ob 19:00 (+ Jože Knific, obl.; +Irena Vrhunc, 7. dan)*
31.3. med 7:00 in 18:00 spovedovanje v župnijski cerkvi v Kranju
1.4. bo po 9:00 obhajanje starejših
1.4., sv. Tomaž Tolentinski, mučenec; ob 19:00 (++ Dragica in Vincenc Brenkuš; ++ Nace Šernek, mama Angelca in Ivan Pikš, obl.)*
2.4., Cvetna nedelja; ob 7:00 + Sabina Vegelj
2.4., Cvetna nedelja; ob 10:00 (+ Valentin Sušnik, obl.; ++Janez, obl., in Gorjupovi ter starši Mesec)*
3.4., sv. Rihard, škof; ob 19:00 ++ Daniela Fajfar in Milan; (++ Marija in Alojz Bešter; ++ Sašo Golmajer in starši Rakovec)*
3.4. ob 19:30 svetopisemska skupina
4.4., sv. Izidor Seviljski, škof; ob 7:00 za zdravje
5.4., sv. Vincencij Ferrer, duhovnik; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Marija Lotrič (Žnidarjevi); + Marjan Papler, obl.)*
6.4., Veliki četrtek; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 + Frančiška Skvarča, obl.
7.4., Veliki petek; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 obredi Velikega petka
8.4., Velika sobota; ob 7:00 blagoslov ognja; ob 10:00, ob 14:00 in ob 15:30 blagoslov jedil – ter molitev pred Najsvetejšim
8.4., Velika sobota; ob 18:00 ministrantske vaje; ob 19:00 za farane – DAROVANJE
9.4., VELIKA NOČ; ob 6:00 za farane in procesija – DAROVANJE
9.4., VELIKA NOČ; ob 10:00 (po namenu)* – DAROVANJE

Prosimo vse, ki sodelujete pri procesiji, da z veseljem pripravite vse potrebno za njen lep potek. Hvala.

Želimo lepo neposredno pripravo na velikonočne praznike ter čim bolj globoko osebno doživljanje v veliki hvaležnosti za vse, kar nam Gospod daje.

Lahko naročate sv. maše za mesec junij.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 8.4.2023, čez dan.