Oznanila, 26.3.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

24.3., sv. Katarina Švedska, redovnica; ob 19:00 + Janez Bešter, obl., in ++ Jožkovi
24.3. bo ob 19:00 na Kokrici postno dekanijsko srečanje mladih; Gost bo duhovnik Robert Friškovec, vikar v zaporih oz. v pravosodju. Pričetek bo v cerkvi. Vabimo, da bi se mladi srečanja udeležili.
25.3., Gospodovo oznanjenje; postno romanje-DOMA NI SV. MAŠE
26.3., 5. postna nedelja-tiha; ob 7:00 za farane; DAROVANJE
26.3., možnost za spoved med 9:15 in 9:55
26.3., 5. postna nedelja-tiha; ob 10:00 + Frančiška Bešter (domači); DAROVANJE
VZEMITE SI OLJČNE VEJICE
26.3. ob 17:00 bo srečanje oratorijskih animatorjev. Prosimo, da se srečanja udeležijo vsi, ki želijo letos kot animatorji sodelovati na oratoriju.
27.3., sv. Peregrin, redovnik; ob 19:00 + Anton Puščenik, obl.; (+ Vinko Brenkuš, obl.; + Iztok Eržen, 7. dan)*
28.3., sv. Vojan, knez; ob 7:00 za zdravje župljanov in domačih
29.3., sv. Štefan IX., papež; ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Pavel Jereb, obl.; + Andrej Klemenčič, 30. dan)*
30.3., sv. Zosim, škof; ob 7:00 (po namenu)*
31.3., sv. Gvido, opat; ob 19:00 (+ Jože Knific, obl.; +Irena Vrhunc, 7. dan)*
31.3. med 7:00 in 18:00 spovedovanje v župnijski cerkvi v Kranju
1.4., sv. Tomaž Tolentinski, mučenec; ob 19:00 (++ Dragica in Vincenc Brenkuš; ++ Nace Šernek, mama Angelca in Ivan Pikš, obl.)*
1.4. po 9:00 bo obhajanje starejših
2.4., Cvetna nedelja; ob 7:00 + Sabina Vegelj
2.4., Cvetna nedelja; ob 10:00 (+ Valentin Sušnik, obl.; ++Janez, obl., in Gorjupovi ter starši Mesec)*

Lahko naročate sv. maše za mesec junij.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 1.4.2023, čez dan.