Oznanila, 29.1.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

27.1. ob 19:00 (za zdravje; + Tomaž Kovač, 7. dan)*
27.1. med sv. mašo in po njej sodelujejo učenci solo petja iz razreda Andreje Nike Fabijan iz Glasbene šole Kranj
28.1. SB ob 19:00 + Marjan Šifrer (Zorica Šifrer), DAROVANJE
29.1. ob 7:00 za farane, DAROVANJE
29.1. ob 10:00 ++starši Peter, obl., in Pavla ter hčerka Pavla Papler, DAROVANJE
30.1. ob 19:00 + Franci Cmrečnjak; (+ Bojan Valančič; + Marija Lotrič, 7. dan)*
31.1. ob 7:00 (po namenu)*
1.2. ob 9:00 ++ Marija in Alojz Bešer (gostimo dekanijsko konferenco duhovnikov)
2.2. Jezusovo darovanje-svečnica ob 19:00 (++ Škriboutovi; + Iva Zupan, obl.)*
3.2. prvi petek ob 18:30 molitev pred Najsvetejšim
3.2. prvi petek ob 19:00 (++ Janez Balanč in Frančiška Bešter; + Alojz Vogrinčič, obl.; + Daniela Fajfar, obl.)** BLAGOSLOV SV. BLAŽA
3.2. prvi petek ob 19:50 priprava na krščevanje, ki bo v nedeljo 5.2. ob 11:00
4.2. prva sobota po 9:00 obhajanje starejših
4.2. prva sobota ob 19:00 (+ Franc Pogačnik-Jeralov (Nova vas), obl.; + Janez Kavčič, 7. dan)* DAROVANJE ZA RAZSVETLJAVO
4.2. prva sobota ob 20:00 zakonska skupina
5.2. ob 7:00 za farane DAROVANJE ZA RAZSVETLJAVO
5.2. ob 8:45 srečanje ŽPS
5.2. ob 10:00 za vse žive in ++ iz Ribovtove domačije in njihove družine DAROVANJE ZA RAZSVETLJAVO

Lahko naročate sv. maše za meseca marec in april.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 4.2.2023, čez dan.