Oznanila, 22.1.2023

Smo v tednu molitve za edinost kristjanov.

SVETE MAŠE in dogodki:

20.1. ob 19:00 za policiste in policistke ter uslužbence MNZ
21.1. ob 14:00 pogreb
21.1. ob 19:00 za nove duhovniške in redovniške poklice
21.1. po maši srečanje zakonske skupine
22.1. ob 7:00 + Janez Bajželj
22.1. zaradi obveznosti v policiji sv. maše ob 10:00 izjemoma ne bo
22.1 ob 15:30 pogreb
23.1. ob 19:00 + Frančiška Bešter (Blaščeve); ++ duhovniki, ki so delovali v Besnici
24.1. ob 7:00 za farane
25.1. ob 18:30 češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Janez Balanč (Jožkovi)
26.1. ob 7:00 (po namenu)*
27.1. ob 19:00 (za zdravje; + Tomaž Kovač, 7. dan)*
27.1. med sv. mašo in po njej sodelujejo učenci solo petja iz razreda Andreje Nike Fabijan iz Glasbene šole Kranj
28.1. SB ob 19:00 + Marjan Šifrer (Zorica Šifrer) – DAROVANJE
29.1. ob 7:00 za farane – DAROVANJE
29.1. ob 10:00 ++starši Peter, obl., in Pavla ter hčerka Pavla Papler – DAROVANJE

Lahko naročate sv. maše za meseca marec in april.

Nove podatke bom objavil najkasneje v soboto, 28.1.2023, čez dan.

Berimo Božjo Besedo iz Svetega pisma.