Oznanila, 1.1.2023

SVETE MAŠE in dogodki:

30.12. ob 18:00 srečanje za TKA v učilnici; ob 19:00 ++ Kralovi (Zg. Besnica)
31.12. ob 10:00 + Marijan Starman (otroci)
1.1.2023 NOVO LETO-Marija, Sv. Božja Mati-ob 10:00 ++ Milan, Janez in Andrej
2.1.2023 ob 19:00 (++ Marija in Jože Jerala; ++ Franc Sušnik in Zdravko Jereb)* NI VEROUKA (vsi veroukarji pridejo k sv. maši na Gospodovo razglašenje ob 19:00)
3.1.2023 ob 7:00 (po namenu)*
4.1.2023 ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Marijan Starman (družina Rihtaršič); + Ivana Pisovec)*
5.1.2023 ob 7:00 (po namenu)*
6.1.2023-prvi petek-GOSPODOVO RAZGLAŠENJE-ob 18:00 srečanje za TKA v učilnici; ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 (+ Frančiška Zeni; ++ Ernest Kumer, obl., in mama Jožica)*-veroukarji pridejo k sv. maši in prinesejo darove za Adventno akcijo
7.1.2023-prva sobota-ob 8:45 začetek TKA z blagoslovom sodelujočih; od 9:00 naprej obhajanje starejših; ob 19:00 (++ Šemnovi; za zdravje)*-Božični koncert župnijskih zborov
8.1.2023-JEZUSOV KRST-ob 7:00 za farane
8.1.2023-JEZUSOV KRST-ob 10:00 + Janko Kalan, obl.

Lahko naročate sv. maše za meseca februar in marec.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 7.1.2023, čez dan.