Oznanila, 25.12.2022

SVETE MAŠE in dogodki

24.12. SVETI VEČER JAM ob 18:00 ++ starši Jelar in stari starši Jelar in Sitar-DAROVANJE
24.12. SVETI VEČER SB ob 21:00 za farane-DAROVANJE
24.12. SVETI VEČER ob 00:00 + Milica Papler, obl.-DAROVANJE
25.12. BOŽIČ ob 10:00 ++ Jereb in Trebar-DAROVANJE
26.12. SV. ŠTEFAN ob 7:00 ++ Štihlnovi
26.12. SV. ŠTEFAN JAM ob 10:00 za domovino
27.12. ob 7:00 + Janez Balanč (Vodovodna zadruga)
28.12. NEDOLŽNI OTROCI (blagoslov otrok) ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Štefan Ošlaj, obl. in god
29.12. ob 7:00 (po namenu)*
30.12. ob 18:00 srečanje za TKA v učilnici; ob 19:00 ++ Kralovi (Zg. Besnica)
31.12. ob 10:00 + Marijan Starman (otroci)
1.1.2023 NOVO LETO-Marija, Sv. Božja Mati-ob 10:00 ++ Milan, Janez in Andrej

Lahko naročate sv. maše za meseca februar in marec.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 31.12., čez dan.