Oznanila, 18.12.2022

SVETE MAŠE:

16.12. BOŽIČNA DEVETDNEVNICA-BD ob 19:00 (po namenu)*-VSI VEROUKARJI PRIDEJO K SV. MAŠI
17.12. BD ob 19:00 (++ Marija in Alojz Bešter; + Frančiška Bešter, 30. dan)*
18.12. ob 7:00 za farane
18.12. BD ob 10:00 ++ Rosovi
19.12. BD ob 19:00 ++ Maks in Marija Frlic, + Marjan Šifrer (sosedje)-NI VEROUKA
20.12. BD ob 19:00 + Marija Švegelj
21.12. BD ob 19:00 + Marijan Starman (otroci)-ČEŠČENJA IZJEMOMA NE BO
22.12. BD ob 19:00 (po namenu)*
23.12. BD ob 19:00 (po namenu)*
24.12. SVETI VEČER JAM ob 18:00 za farane-DAROVANJE
24.12. SVETI VEČER SB ob 21:00 ++ starši Jelar in stari starši Jelar in Sitar-DAROVANJE
24.12. SVETI VEČER ob 00:00 + Milica Papler, obl.-DAROVANJE
25.12. BOŽIČ ob 10:00 ++ Jereb in Trebar-DAROVANJE

Vabimo, da se vpišete na liste na glavnem oltarju za dogodek Marijo nosijo.

Skavti bodo Lučko miru delili v nedeljo po obeh sv. mašah. Vabimo, da si jo vzamete.

Lahko naročate sv. maše za meseca februar in marec.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 24.12., čez dan.