Oznanila, 18.9.2022

SVETE MAŠE:

17.9. ob 19:00 + Frančiška Pisovec
18.9. ob 7:00 za farane
18.9. ob 10:00 ++ Julijana in Jože, obl., Šolar
19.9. ob 19:00 + Valentin Sušnik (Mojca Bešter), + Alojz Sušnik, obl.
20.9. ob 7:00 za zdravje

21.9. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 + Jože Knific;
Ob 18:00 bo v zakristiji srečanje treh ministrantov, s katerimi se bomo 24.9. ob 9:00 udeležili dekanijskega ministrantskega kviza v Naklem. Po sv. maši pa bo 2. srečanje treh kandidatov za ministriranje. Seveda pa so vsi ministranti lepo dobrodošli k ministriranju kadarkoli.

22.9. ob 7:00 (po namenu)*
23.9. ob 19:00 ++ Franc Bertoncelj, obl., in mama Marica

24.9. SB ob 19:00 za lepo razumevanje med ljudmi; PRI SV. MAŠI IN PO NJEJ BO PEL GORENJSKI OKTET. VABLJENI.

25.9. ob 7:00 ++ Janez in Ivana Kozjek ter ++ Jernej Šolar in ostali ++ Šolar
25.9. ob 10:00 ++ Ivan in Milena Legat
VABLJENI TUDI K SV. MAŠI ZA POLICISTE V SREDNJO VAS V BOHINJU OB 10:00.

Lahko naročate svete maše za mesec oktober. Na voljo so še trije prosti termini.

LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr, osebno, v cerkvi). Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 24.9., čez dan.