Oznanila, 15.5.2022

Ostaja obveznost razkuževanja rok, maska in ostalo pa je priporočeno. Odločajte se pametno.

SVETE MAŠE:

14.5. ob 19:00 ++ Šemnovi
15.5. ob 7:00 Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje M in C
15.5. ob 10:00 (+ Ani Starman, + Štefan Ošlaj, st., r. d.)*
16.5. ob 19:00 (po namenu)*, (po namenu)*
17.5. ob 7:00 za farane
18.5. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 po namenu (F)
19.5. ob 19:00 + Tončka Šink, obl.
20.5. ob 19:00 + Ivana Skvarča, 30. dan
21.5. ob 19:00 + Janko Mohorič, obl.
22.5. ob 7:00 (+ Marjan Vovk, 30. dan, + Rezka Tomše, obl.)*
22.5. ob 10:00 (za farane, ++ Marija in Slavko Sušnik ter Slavka in Andrej Cundrič)* PRVO OBHAJILO

Danes bo po deseti maši srečanje vseh pred staro mežnarijo. Vabimo na druženje, kavo, pijačo in piškote. Zakonski jubilanti pa ste lepo povabljeni, da ostanete ob 12:00 tudi na kosilu v mežnariji.

16.5. bo ob 19:40 v cerkvi srečanje za starše birmancev.

Veroukarji in ostali ste vsak dan lepo dobrodošli k šmarnični pobožnosti.
17.5. ob 18:00 zagotovo pridejo veroučenci 5. razreda.
19.5. ob 19:00 zagotovo pridejo veroučenci 6. razreda.

Naslednjo nedeljo, 22.5., bo puščica namenjena za zavarovanje duhovnikov.
Lahko naročate svete maše za mesec julij.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr ali osebno). Hvala za vsak vaš dar.

Ema Bešter in dve njeni prijateljici gredo v juniju v Kenijo pomagat ljudem. Več o njihovih načrtih si je možno prebrati na župnijskem FB oziroma zadaj na oglasni deski (kratko pa tudi na fotografiji, ki sledi tukaj). V kolikor se boste odločili, da boste sodelovali pri zbiranju pomoči, ki jo bodo nesle s seboj, jo lahko oddate Emi osebno ali pa v župnišče do 5.6.;

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 21.5., čez dan.