Oznanila, 24.4.2022

Ostaja obveznost razkuževanja rok, maska in ostalo pa je priporočeno. Odločajte se pametno.

SVETE MAŠE:

22.4. ob 19:00 (+ Franc Tavčar, ++ Jeralovi)*
23.4. ob 19:00 (++ Mohorič – Valančič, v zahvalo in priprošnjo)*
24.4. ob 7:00 za farane
24.4. ob 10:00 + Janez Jelovčan, obl.
25.4. ob 19:00 + Danica Fajfar (soseda Majda in Mirko), (po namenu)*
26.4. ob 7:00 za zdravje
27.4. ob 18:30 molitev in češčenje Najsvetejšega; ob 19:00 za pravo pamet in Božjo pomoč
28.4. ob 7:00 (po namenu)*
29.4. ob 19:00 (+ Emilija Papler (sestra), + Mihael Baškovč)*
30.4. ob 19:00 (++ Špančevi, + Ivana Skvarča, 7. dan)*
1.5. ob 7:00 za farane
1.5. ob 10:00 (+ Vinko Brenkuš, 30. dan, za zdravje)*

Uporabite svojo pravico in dolžnost in pojdite na volitve ter izberite pametno.

Lahko darujete za sv. maše za mesec junij.
LAHKO DARUJETE ZA CERKVENE POTREBE (preko trr ali osebno). Hvala za vsak vaš dar.

Nove podatke za naprej bom objavil najkasneje v soboto, 30.4., čez dan.